Priser og gebyrer 2017

08. mars 2016

Priser for oppmåling, plan- og byggesaker finner du her.

Priser for øvrige kommunale tjenester finner du her.