Vi har samlet informasjon om koronasituasjonen her - bestill koronatest på tlf. 469 26 102 mellom kl. 9-15

Les mer...

Informasjon om søknad om barnehageplass

Fra og med høsten 2019 vil søknad om barnehageplass i Hole kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal. Dette gjelder enten du søker plass til kommunale eller private barnehager. Det gjelder også om du søker for første gang, søker endring av plasstype eller om du søker overføring til en annen barnehage.

Du kan lese mer om hvordan du logger deg inn på foresattportalen, og hvordan du legger inn søknad om barnehageplass i portalen her.

Innlogging til Visma Flyt barnehage

 

Del dette:

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss