Kommunen skal på nytt dele ut midler til bedrifter som er hardt rammet av restriksjoner. Foto: J. Flokkmann

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2022 - runde 6

Søknadsfrist 13. januar

30. desember 2021

Hole kommune skal fordele runde seks i statlige kompensasjonsmidler, vedtatt av Stortinget 21. desember. Ordningen skal gå til virksomheter som på ny er rammet av inngripende restriksjoner, og som opplever at reservene er brukt opp etter flere runder med nedstenginger.

Ordfører Syver Leivestad deler ut midler til næringslivet for tredje gang i år.

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2021 - del tre - søk støtte!

Søknadsfrist 10. september

30. juni 2021

Næringsliv som er rammet av smitteverntiltak kan søke om ny kommunal næringsstøtte vedtatt av Stortinget 18. juni. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil også i denne runden prioriteres. Søknadsfrist er 10. september 2021.

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

21. juni 2021

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til å delfinansiere opplæringskostnadene.

Kompensasjonsordning for næringslivet i Hole 2021 - søk støtte! Ny frist 26. april

18. mars 2021

Nå kan næringslivet som er rammet av smitteverntiltak søke om kommunal næringsstøtte. Noen bransjer er ekstra hardt rammet, og disse vil prioriteres i denne tildelingsrunden, som har søknadsfrist 26. april.

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene

Krav til forhåndsgodkjennelse fra Arbeidstilsynet

04. mars 2021

Er du arbeids- eller oppdragsgiver og skal stille innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene? Da må du få innkvarteringen forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

900.000 kroner til næringslivet i Hole

04. september 2020

Nå kan næringslivet i Hole kommune søke friske midler til gode prosjekter som gir økt aktivitet og verdiskapning basert på lokale behov.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss