Idrettsanlegg og utleie

Hallstyret fordeler treningstider etter innkomne søknader. Idrettslaget Holeværingen som største bruker skal fremme en felles søknad.

Holehallen leies ut  av idrettslaget Holeværingen. Det er årlig søknadsfrist 1. mai for halltid i Kleivhallen, Holehallen og gymsal.

Småutleie av aulaen på Sundvollen oppvekstsenter skal rettes til rektor/sekretær på oppvekstsenteret.

 

Priser for leie av Kleivhallen  2018:

Ordinær timepris for hele hallen         kr 364

Ordinær timepris for halve hallen       kr 182

 

Timepris fredag fra kl 20.00- søndag kl. 22.00 kr 178

Større arrangement                                 egne avtaler

 

Priser for aldersbestemte lag under 18 år

Ordinær timepris for hele hallen        kr 182

Ordinær timepris for halve hallen      kr   91

Timepris fredag fra kl 20.00- søndag kl. 22.00 kr 89

Større arrangement                                egne avtaler

Utlån av gymsaler til organisert aktivitet er uten kostnad.

 

Søknadene må inneholde:

  • Navn på søker

  • Idrettslag og aktivitet

  • Aldergruppe og antall

  • Ønsket tid og sted

 

Søknad sendes innen 1. mai til kultur og fritid ved
Havar.austgard@hole.kommune.no

 

Hallstyret består av:

  • En representant for Kultur og fritid
  • Leder av Idrettslaget Holeværingen
  • Idrettsrådets leder
  • Rektor ved Sundvollen oppvekstsenter
  • Leder av Holehallens driftsstyre
  • Hallstyret fordeler treningstid for kommende skoleår innen 20. mai.

 

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss