Du er her: Hjem / Kunngjøringer

Ny frist 18. mai

Har du planer om å bygge - gi innspill til kommuneplanen innen 18. mai

Nå har du en unik mulighet til å være med på å forme Hole kommune!
Kommunen ønsker innspill til kommuneplanens arealdel for perioden 2018- 2030.

Hva er en kommuneplan?
Kommuneplanen er et overordnet styringsdokument som legger grunnlaget for den langsiktige utviklingen i kommunen. Den angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.

Her kan du lese planprogrammet
Planprogrammet beskriver planprosessen, inkludert behov for samarbeid med andre etater og prosesser for medvirkning. Planprogrammet angir hvilke formål og viktige problemstillinger planarbeidet skal ta for seg.

Du kan lese planprogrammet her.

Formannskapet har vedtatt planprogrammet som følger:

  1. Hole kommune varsler oppstart med invitasjon til innspill for revidering av kommuneplanens arealdel, jf. Plan- og bygningsloven §11-12.

  2. Revisjon av kommuneplanens arealdel omfatter ikke planområdene for kommunedelplanene for Sollihøgda, Sundvollen og Vik. Disse sluttføres separat.

  3. Føringer for innspill til revisjon av kommuneplanens arealdel vedtas i hht. vedlegg.

Slik gir du innspill
Fristen for å komme med innspill er 11. mai 2018.
Alle innspillene må være skriftlige, og du kan benytte et eget skjema som du finner vedlagt artikkelen.

Du må sende innspillene til:

postmottak@hole.kommune.no eller ordinær post til:
Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse

Kom på informasjonsmøte
I forbindelse med planprosessen arrangerer vi et informasjonsmøte i løpet av våren. Nærmere tidspunkt vil bli annonsert på kommunens hjemmeside.
På møtet vil fagpersoner informere om ulike deler i kommuneplanen, og du kan stille spørsmål.

Har du spørsmål?
Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med saksbehandler John-Morten Landrø tlf. 409 12 777,  eller jml@hole.kommune.no

 

Del dette:

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss