Priser og gebyrer 2018

18. desember 2017

Priser for oppmåling, plan- og byggesaker finner du her.
Priser for øvrige kommunale tjenester finner du her.
Priser for vann og avløp finner du her.

Snakk med oss

Skriv til oss

Besøk oss